Global IT Solutions
GITS Education
Linux EducationGITS CONTACTS
company infocertification
GITS SolutionsGITS Services
partnersЛинукс Курсове


Linux курсовете, провеждани от компанията са одобрени от международната компания за провеждане на Linux сертифициране - LPI (Linux Professional Institute).

GL120: Linux Fundamentals

Основни концепции необходими за работа с Линукс/Юникс операционни среди. Създава стабилна основа за другите Линукс курсове.

GL250 - Enterprise Linux System Administration

Задълбочени администраторски умения необходими за планиране, инсталиране, поддръжка и диагностициране на проблеми на Линукс сървъри.

GL275 - Enterprise Linux Networking Services

Теория,инсталиране, конфигуриране,сигурност и на диагностициране на проблеми на седем най-разпространени и използвани услуги: DNS, LDAP, Apache (Web сървър), FTP, HTTP/FTP Proxy (Web каширащ сървър), SMB/CIFS (Windows мрежа) and E-mail сървър.

GL314 - Linux Troubleshooting

Дава на Линукс администраторите задълбочени познания за проблемите възникващи по време на системна администрация на Линукс сървъри и тяхното предотвратяване и отстраняване. Практически насочени упражнения пряко свързани с философията на отстраняване на системните проблеми под Линукс.

GL550 - Enterprise Linux Security Administration

Фокосиране върху използването на последните технологии за подобряване на сигурността както на операционната система така и на най-използваните услуги под Линукс. Демонстриране и разучаване на последните средства за защита на Линукс сървъри: Kerberos и SELinux

GL615 - Linux for Unix Administrators

Предоставя информация на Unix системни администратори желаещи да работят с Линукс. Курса разяснява разликите между Юникс и Линукс и е подходящ само за опитни Юникс администратори.

LPI101 - Подготовка за сертифициране на LPIC-1 (Linux Professional Institute)

Този курс подготвя курсистите за успешно преминаване и сертифициране на LPIC-1. Курса покрива LPI 101 версия 3. Linux Professional Institute(LPI) е сертифицираща организация независима от Линукс дистрибуциите. Курса покрива основните умения които са необходими за работа с Линукс, като работа с файлове, текстова обработка, работа с обвивката на Линукс, работа с пакетите (инсталиране и деинсталиране на софтуер), файлова система, хардуер, и много други. След преминаване на този курс на обучени курсистите ще получат необходимите познания за успешно покриване на LPIC-1 сертификация.

LPI102 - Подготовка за сертифициране на LPIC-1 (Linux Professional Institute)

Този курс подготвя курсистите за успешно преминаване и сертифициране на LPIC-1. Курса покрива LPI 102 версия 3. Linux Professional Institute(LPI) е сертифицираща организация независима от Линукс дистрибуциите. Курса покрива умения, като работа с мрежа, настройка на сигурноста, управление на потребители в системата ,автоматизиране на задачи,писане на скриптове, работа с графичната среда и много други. След преминаване на този курс на обучени курсистите ще получат необходимите познания за успешно покриване на LPIC-1 сертификация.

LPI201 - Подготовка за сертифициране на LPIC-2 (Linux Professional Institute)

Този курс подготвя курсистите за успешно преминаване и сертифициране на LPIC-2. Курса покрива LPI 201 версия 3. Linux Professional Institute(LPI) е сертифицираща организация независима от Линукс дистрибуциите. Курса покрива Инсталиране стартиране и поправка на Линукс системата, създаване на ново Линукс ядро, инсталиране и конфигуриране на DNS и много други. След преминаване на този курс на обучени курсистите ще получат необходимите познания за успешно покриване на LPIC-2 сертификация.

LPI202 - Подготовка за сертифициране на LPIC-2 (Linux Professional Institute)

Този курс подготвя курсистите за успешно преминаване и сертифициране на LPIC-2. Курса покрива LPI 202 версия 3. Linux Professional Institute(LPI) е сертифицираща организация независима от Линукс дистрибуциите. Курса покрива инсталиране и работа с Web сървър, работа с прокси сървър, инсталиране и конфигуриране на Самба сървър, настройка и работа с емаил сървър и много други. След преминаване на този курс на обучени курсистите ще получат необходимите познания за успешно покриване на LPIC-2 сертификация.
Линукс обучение | ИТ Консултации |Интегриране на софтуер|Сертифициране|Контакти